Mišrus choras „Saluto“

saluto_choras.jpg

„Saluto!” – taria atvirai ir jaunatviškai Kauno mišrus choras Saluto, gyvuojantis nuo 2007 metų rudens.

„Saluto“ – tai džiugus rankos mostas sveikinantis ir atsisveikinant, siunčiant aplinkiniams nuoširdžiausius linkėjimus.

„Saluto“ – pagarbos išraiška dainai, jos kūrėjui ir klausytojui.

„Saluto“ – nesibaigianti šventė, kurią sukuria buvimas su daina, buvimas kartu, buvimas dėl kitų – mūsų dainas klausančių.

Salutiečiai – įvairaus amžiaus ir profesijų atstovai, chorinio meno mėgėjai, vienijami pomėgio dainuoti, kurstomi jaunatviško polėkio, kūrybiniu keliu vedami vadovės Ramutės Štreimikytės, kryptingai plėtoja savo biografiją, dainomis skleisdami kolektyve tvyrantį nuoširdumą, šilumą ir meilę muzikai.

 

Chore  dainuoja apie 40 dainininkų, atlieka įvairių laikmečių, stilių ir žanrų lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius, kuriuos dažniausiai vienija pasirinktų programų temos.

Per dešimt veiklos metų choras padainavo apie 300 kūrinių, paruošė šešias koncertines programas: „Pasaulio kalėdinė muzika“ (2007-2012, 2014, 2015), „Dainos sparnais per šimtmečius“ (2008), „Lietuviška sakralinė giesmė 1000-čio šviesoje“ (2009), M.K.Čiurlionio 100-ioms mirties metinėms paminėti  “Beauštanti aušrelė” (2011), “Meilės svajos” (2011), "Ak, lietuvninkai, širdingi mano broleliai!" (2013), K.Donelaičio 300-ioms gimimo metinėms paminėti. Tačiau įsimintiniausias choro biografijoje – pažymint choro veiklos penkmetį 2012 m. pirmąkart Lietuvoje pristatytas kūrinys - K.Jenkins „Ginkluotas žmogus: mišios už taiką“ su solistais, Kauno miesto simfoniniu orkestru ir video instaliacijomis, atliktas du kartus - Kauno valstybinėje filharmonijoje ir Kauno IX forte.

Savo dešimtmetį  choras sutiko nauja programa „Prasvydo“, keliaudamas dainomis apie pasaulį (2017).

 Salutiečiai nemažai koncertuoja, kasmet surengdami apie dešimtį koncertų, bendradarbiauja su įvairiais meno kolektyvais, dalyvauja konkursuose, festivaliuose Lietuvoje bei užsienyje. Su koncertais lankėsi Prancūzijoje (2008), Vokietijoje (2009), Rusijoje (2010, 2014), Čekijoje (2011), Ispanijoje (2012), Austrijoje (2013), Anglijoje (2015). Choras yra keleto tarptautinių chorų konkursų prizininkas: 2009 m. XVII  tarptautiniame S.Šimkaus chorų konkurse laimėtas II laipsnio diplomas ir III vieta, sėkmingas debiutas pažymėtas specialiu prizu; 2010 m. I tarptautiniame sakralinės muzikos chorų konkurse „Laudate Dominum“ Vilniuje iškovota III vieta. 2013 m. chorui buvo įteiktas „Aukso Paukštės“ apdovanojimas nominacijoje “Naujai suspindusi žvaigždė”. Tais pačiais metais - XIX tarptautiniame S.Šimkaus chorų konkurse laimėtas II laipsnio diplomas, sėkmingai dalyvauta respublikiniame suaugusių chorų konkurse ir apgintas I kategorijos vardas (suteiktas 2009 m.). 2014 m. tarptautiniame chorų konkurse ,,Auksinė Šalčios juosta" laimėta I vieta – įteiktas aukso diplomas ir specialus prizas už geriausiai atliktą lenkų kompozitoriaus kūrinį. 2015 m. I tarptautiniame J.Naujalio chorų konkurse laimėtas aukso diplomas ir III vieta. 2016 m.  VII  tarptautiniame  chorų konkurse „Cracovia Cantans“ skirta II  vieta. 2017 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse apdovanotas I laipsnio diplomu.

Choro įkūrėja ir vadovė – Ramutė Štreimikytė.

Choro vadovė

saluto_choras_vadove.jpg

ŠTREIMIKYTĖ RAMUTĖ (g. 1961 01 11) - Kauno J.Gruodžio konservatorijos choro dirigavimo mokytoja, šios konservatorijos mišraus choro chormeisterė - dirigentė, A.Kačanausko muzikos mokyklos solfedžio, dirigavimo ir solinio dainavimo mokytoja, Lietuvos chorų sąjungos narė, Kauno miesto mišraus choro "Saluto“ įkūrėja ir vadovė, Kauno dainų švenčių vyr. dirigentė.

Jau studijų metais pradėjo dirbti chormeistere įvairiuose mėgėjų kolektyvuose. Net 23 metus buvo Kauno mišraus choro "Leliumai" chormeisterė – dirigentė. 

Kaip solistė dainavo "Sidabrinių balsų" konkurse ( I v. Kaunas, 1986), ( III v. Palanga, 1986).

Jos vadovaujamas J.Gruodžio konservatorijos merginų choras - Respublikinės moksleivių dainų šventės chorų konkurso II v. laimėtojas (1987);

Kauno endokrininių preparatų g-klos vyrų ansamblis - resp. "Sidabrinių balsų" konkurso I v. (Kaunas, 1986), III v. (Palanga, 1986), Kauno vokalinių ansamblių apžiūros I v. laimėtojas (1988);

Diriguojant chorui "Leliumai" II Pasaulio lietuvių dainų šventės chorų konkurse (1998) paskirtas spec. prizas (dirigentei, geriausiai interpretavusiai šiuolaikinio kompozitoriaus kūrinį).

Jaunųjų dirigentų konkursuose paruošti moksleiviai nuolat laimi prizines vietas.

Respublikiniame chorų konkurse (2006) apdovanota spec. prizu kaip dirigentė.

Su vadovaujamais kolektyvais daug koncertavusi. Chorui "Leliumai" dirigavo koncertuose Vokietijoje (1990, 1997), Italijoje (1993), Prancūzijoje (1995), Belgijoje (1995), JAV (1996), Kanadoje (1996), Danijoje (1997, 2001, 2005), Austrijoje (1999), D.Britanijoje (2002, 2006).

2007 m. įkūrė mišrų chorą „Saluto“, su kuriuo ruošia temines programas, nemažai koncertuoja Lietuvoje ir už jos ribų. Choras yra kelių tarptautinių konkursų prizininkas.