Mišrus choras „Saluto“


 

„Saluto!” – taria atvirai ir jaunatviškai Kauno mišrus choras SALUTO, gyvuojantis nuo 2007 metų rudens.

 

„Saluto“ – tai džiugus rankos mostas sveikinantis ir atsisveikinant, siunčiant aplinkiniams nuoširdžiausius linkėjimus.

 

„Saluto“ – pagarbos išraiška dainai, jos kūrėjui ir klausytojui.

 

„Saluto“ – nesibaigianti šventė, kurią sukuria buvimas su daina, buvimas kartu, buvimas dėl kitų – mūsų dainas klausančių.

 

 

  Choro įkūrėja ir vadovė -  Ramutė Štreimikytė.

 

DSC00048.JPG

 

Salutiečiai – įvairaus amžiaus ir profesijų atstovai, chorinio meno mėgėjai, vienijami pomėgio dainuoti, kurstomi jaunatviško polėkio, kūrybiniu keliu vedami vadovės Ramutės Štreimikytės, kryptingai plėtoja savo biografiją, dainomis skleisdami kolektyve tvyrantį nuoširdumą, šilumą ir meilę muzikai.

 

Chore  dainuoja apie 40 dainininkų, atlieka įvairių laikmečių, stilių ir žanrų lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius, kuriuos dažniausiai vienija pasirinktų programų temos.

 

Per vienuolika veiklos metų choras padainavo apie 300 kūrinių, paruošė šešiolika koncertinių programų: „Pasaulio kalėdinė muzika“ (2007-2012, 2014, 2015, 2018), „Dainos sparnais per šimtmečius“ (2008), „Lietuviška sakralinė giesmė 1000-čio šviesoje“ (2009), M.K.Čiurlionio 100-ioms mirties metinėms paminėti  “Beauštanti aušrelė” (2011), “Meilės svajos” (2011), "Ak, lietuvninkai, širdingi mano broleliai!" (2013), K.Donelaičio 300-ioms gimimo metinėms paminėti.

 

Tačiau įsimintiniausias choro biografijoje – pažymint choro veiklos penkmetį 2012 m. pirmąkart Lietuvoje pristatytas kūrinys - K.Jenkins „Ginkluotas žmogus: mišios už taiką“ su solistais, Kauno miesto simfoniniu orkestru ir video instaliacijomis, atliktas du kartus - Kauno valstybinėje filharmonijoje ir Kauno IX forte. Savo dešimtmetį  choras sutiko nauja programa „Prasvydo“, keliaudamas dainomis apie pasaulį (2017).

 

Salutiečiai nemažai koncertuoja, kasmet surengdami apie dešimtį koncertų, bendradarbiauja su įvairiais meno kolektyvais, dalyvauja konkursuose, festivaliuose Lietuvoje bei užsienyje. Su koncertais lankėsi Prancūzijoje (2008), Vokietijoje (2009), Rusijoje (2010, 2014), Čekijoje (2011), Ispanijoje (2012), Austrijoje (2013), Anglijoje (2015), Bulgarijoje (2018), Norvegijoje (2019).

 

Choras yra keleto tarptautinių chorų konkursų prizininkas: 2009 m. XVII  tarptautiniame S.Šimkaus chorų konkurse laimėtas II laipsnio diplomas ir III vieta, sėkmingas debiutas pažymėtas specialiu prizu.

 

2010 m. I tarptautiniame sakralinės muzikos chorų konkurse „Laudate Dominum“ Vilniuje iškovota III vieta.

 

2013 m. chorui buvo įteiktas „Aukso Paukštės“ apdovanojimas nominacijoje “Naujai suspindusi žvaigždė”. Tais pačiais metais - XIX tarptautiniame S.Šimkaus chorų konkurse laimėtas II laipsnio diplomas, sėkmingai dalyvauta respublikiniame suaugusių chorų konkurse ir apgintas I kategorijos vardas (suteiktas 2009 m.).

 

2014 m. tarptautiniame chorų konkurse ,,Auksinė Šalčios juosta" laimėta I vieta – įteiktas aukso diplomas ir specialus prizas už geriausiai atliktą lenkų kompozitoriaus kūrinį.

 

2015 m. I tarptautiniame J.Naujalio chorų konkurse laimėtas aukso diplomas ir III vieta.

 

2016 m.  VII  tarptautiniame  chorų konkurse „Cracovia Cantans“ skirta II  vieta.

 

2017 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse apdovanotas I laipsnio diplomu.

 

IX  tarptautiniame Krokuvos Advento ir Kalėdų muzikos festivalyje laimėtas sidabro diplomas (2018).

 


 dainusvente__3420486828975718400_o.jpg


Creative Biography of Kaunas Mixed Choir “Saluto”

 

Mixed choir “Saluto” was founded in the fall of 2007. The choir unites people who favour choral music and dedicate their spare time to singing.

 

The choir’s repertoire includes Lithuanian and foreign choral works of various periods, styles and genres, often grouped together according to a concert theme. Over the eleven years of its existence, the choir has performed more than 300 choral works and presented sixteen concert programmes: “Christmas Music from Around the World” (2007–2012, 2014, 2015, 2018); “On the Wings of Song Through the Centuries” (2008); “The Dawn is Dawning”, dedicated to the 100th anniversary of the death of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (2011); “Love Dreams” (2011) and “Oh, Lithuanians, My Dear Brothers”, dedicated to the 300th anniversary of the birth of Kristijonas Donelaitis (2013).

 

The most memorable event in the choir’s life was the Lithuanian première of Karl Jenkins ”The Armed Man: A Mass for Peace”, which took place in 2012 on the occasion of the choir’s fifth anniversary. The work was performed twice, at the Kaunas Philharmonic Hall and the Kaunas Ninth Fort, and the concerts also featured the Kaunas City Symphony Orchestra, soloists and video installations. In his ten years of activity, the choir was marked by a new program called "Prasvydo", traveling around the world with songs (2017).

 

The “Saluto” singers are frequent guests on the concert platform, giving around ten concerts a year, collaborating with various artistic ensembles, presenting musical projects and taking part in competitions and festivals at home and abroad with audiences in France (2008), Germany (2009), Russia (2010, 2014), the Czech Republic (2011), Spain (2012), Austria (2013), England (2015), Bulgaria (2018), Norway (2019).

 

The choir consists of 35 singers. The choir’s international awards include 3rd place, 2nd-grade diploma and a special debut prize at the 17th International Stasys Šimkus Choral Competition in 2009, and 3rd place at the 1st Laudate Dominum international choral competition of sacred music, which took place in Vilnius in 2010.

 

In 2013, the choir was awarded the Gold Bird prize in the Newly Risen Star category, won 2nd-grade diploma at the 19th International Stasys Šimkus Choral Competition, and participated successfully in the National Competition for Adult Choirs, retaining Category 1 status (achieved in 2009).

 

In 2014, the choir won 1st place and was awarded the Gold Diploma and a special prize for the best performance of a Polish work at the Golden Ribbon of the Šalčia River international choral competition.

 

In 2015 the choir won 3rd place and the Golden diploma in the International Choir Competition named after J.Naujalis (Kaunas, Lithuania).

 

Next year (2016) the choir won 2nd place in the VII International Competition “Cracovia Cantans”, which took place in Krakow (Poland).

 

National Competition for Adult Choirs in 2017 brought I grade diploma to the choir.

 

Silver Diploma was won at the International Krakow Advent and Christmas Music Festival (2018).

 

 

           The founder of the choir and its conductor - Ramutė Štreimikytė.