Choro "Saluto" koncertinė veikla

2007 12 23 pirmasis kalėdinis koncertas Babtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

2007 12 26  kalėdinis koncertas šv.Pranciškaus Ksavero (jėzuitų ) bažnyčioje

2008 02 16 koncertas Kauno menininkų namuose „Tėvynei dainuoja maži  ir dideli“

2008 05 25 koncertas Ukmergės šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

2008 06 07 dalyvavimas Kauno dainų ir šokių šventėje

2008 06 17-26 koncertinė kelionė Pietų Prancūzijoje (Provanse)

2008 10 26  koncertas Kauno įgulos karininkų ramovėje „Dainos sparnais per šimtmečius“

2008 11 23  koncertas Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje

2008 12 28  kalėdinis koncertas Kauno liuteronų-evangelikų bažnyčioje

2009 02 15 koncertas „Sužadinkim Lietuvą“ Biržų pilyje

2009 03 30 koncertas Kauno menininkų namuose susitikime su Lina Dumbliauskaite

2009 05 09 koncertas Prisikėlimo bažnyčioje

2009 05 16 koncertas Raudondvaryje XIII J.Naujalio chorų festivalyje

2009 05 24 koncertas „Lietuviška sakralinė giesmė 1000-čio šviesoje“ Kauno šv. Jėzaus širdies (Šančių) bažnyčioje

2009 06 14 koncertas šv. Mergelės Marijos apsilankymo (Pažaislio) bažnyčioje

2009 07 06 dalyvavimas respublikinėje dainų šventėje Vilniuje, skirtoje Lietuvos 1000-čiui „Amžių  sutartinė“

2009 07 14-23  VII tarptautiniame chorų festivalyje Detmolde (Vokietija) [3 koncertai]

2009 10 17  pasirodymas XVII tarptautiniame S.Šimkaus chorų konkurse (II laipsnio diplomas, III vieta, specialus prizas)

2009 11 08 koncertas „Dainos sparnais per šimtmečius“ J.Gruodžio konservatorijoje,  skirtas Lietuvos 1000-čiui

2009 12 27 kalėdinis koncertas Šančių bažnyčioje

2010 01 08 naujametinis koncertas „Pakelkim mes taurę linksmybių...“ Kauno kultūros centre

2010 03 11 koncertas Tytuvėnų kultūros centre

2010 05 29 koncertas Anykščių koplyčioje

2010 06 05 dalyvavimas Kauno dainų šventėje, skirtoje Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms.

2010 07 11 pasirodymas I-ajame tarptautiniame sakralinės muzikos chorų konkurse „Laudate Dominum“ Vilniuje šv. Kotrynos bažnyčioje (III vieta)

2010 07 11  koncertas VU didžiojoje auloje

2010 07 29 - 08 05 dalyvavimas VIII tarptautiniame chorų festivalyje „Dainuojantis pasaulis“ Sankt-Peterburge [4 koncertai]

2010 09 26  koncertas, skirtas J.Gruodžio konservatorijos 90-čiui

2010 10 01  koncertas, skirtas J.Gruodžio konservatorijos 90-čiui

2010 11 14 koncertas Rokiškio dvare

2010 12 26 kalėdinis koncertas šv.Pranciškaus Ksavero (jėzuitų ) bažnyčioje

2011 01 07  naujametinis koncertas „Pakelkim mes taurę linksmybių...“ Kauno filharmonijoje

2011 02 16 koncertas „Sužadinkim Lietuvą“ Kazlų Rūdoje

2011 04 14 pasirodymas XVIII festivalyje „Susitikime dainoj“, koncerte, skirtame chorų vadovų -  jubiliatų pagerbimui

2011 05 22 koncertas XII chorų festivalyje Marijampolėje „Džiūgaukim... Aleliuja“

2011 06 09 koncertas „Beauštanti aušrelė“, skirtas M.K.Čiurlionio 100-osioms mirties metinėms Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje

2011 08 06-13 koncertinė kelionė Čekijoje (koncertas Prahoje)

2011 09 27  dalyvavimas koncerte Kauno įgulos karininkų ramovėje „Kartų daina“.

2011 10 30 koncertas "Meilės svajos" Kauno įgulos karininkų ramovėje

2011 12 26  Mišios ir Kalėdinės muzikos koncertas Kauno šv.Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje IV - me sakralinės muzikos festivalyje "Kalėdas pasitinkant"

2012 03 11  Prienų kultūros ir laisvalaikio centre  minėjimas - koncertas,skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai

2012 04 21  XIX chorinės muzikos festivalyje "Susitikime dainoj" koncertas, skirtas Saluto kūrybinės veiklos 5-čiui pažymėti, K.Jenkins "Ginkluotas žmogus: mišios už taiką" su Kauno simfoniniu orkestru, solistais, video instaliacijomis; premjera Lietuvoje

2012 06 02  dalyvavimas Kauno dainų ir šokių šventėje "Graži tu, mano brangi Tėvyne...", skirtoje Maironio 150-osioms gimimo metinėms

2012 06 14  K.Jenkins "Ginkluotas žmogus: mišios už taiką" Kauno IX forto muziejaus salėje, skirta Gedulo ir vilties dienai

2012 11 17  koncertinė kelionė Barselonoje ir jos apylinkėse

2012 11 17 koncertas festivalyje "Chorinės muzikos rudens koncertai" Taikomosios dailės muziejuje (Arsenale) Vilniuje

2012 12 02 dalyvavimas menininkų akcijoje "Kad vėl sugaustų didieji arkikatedros vargonai" Kauno šv.apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje

2012 12 18 adventinis susitikimas - koncertas šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje

2012 12 26 koncertas "Tikiu Kalėdų stebuklu" šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje

2013 03 14 J.Gruodžio konservatorijos kompozicijos klasės įkūrimo 85 - čio proga dainavome J.Gruodžio kons-jos salėje

2013 03 16 2012 m. "Aukso Paukštės" nominacijos "Naujai suspindusi žvaigždė" laureato koncertas VDU Didžiojoje auloje

2013 04 28 XX chorų festivalis "Susitikime dainoj" Kauno filharmonijoje

2013 08 09-17 kelionė į Austriją, 2 koncertai: Antheringo bažnyčioje ir Hellbruno akmeniniame teatre

2013 11 21 koncertas "Mes - optimistai" J.Gruodžio kons -je prieš konkursus

2013 11 23 XIX tarptautinis S.Šimkaus konkursas Klaipėdos Koncertų salėje

2013 12 01 Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso II turas Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje

2013 12 14 koncertas "Ak, lietuvninkai, širdingi mano broleliai...", skirtas K.Donelaičio 300 -ioms gimimo metinėms, Ryšių istorijos muziejuje

2014 03 02 - Dainų šventės repertuaro perklausa Tautos namuose

2014 04 26 - koncertas Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II parapijoje

2014 05 11 - įrašai kompaktinei plokštelei J.Gruodžio konservatorijoje

2014 06 14 - III tarptautinis chorinės muzikos festivalis - konkursas "Auksinė Šalčios juosta", I vieta ir specialus prizas už geriausiai atliktą lenkų kompozitoriaus kūrinį.

2014 06 22 - projektas "Ak, letuvninkai,širdingi mano broleliai..." Tilžėje (Sovetske)

2014 06 23 - "Tradicijų pynė pagal Vydūną", koncertas ant Rambyno kalno

2014 06 28 - Dainų diena Kaune, Dainų šventės 90-čio minėjimas

2014 07 06 - Lietuvos dainų šventė "Čia mano namai" Vilniuje

2014 10 25 - koncertas Baisogalos dvare, skirtas Vladislovo Komaro 135-jų gimimo metinių paminėjimui

2015 02 16 - kelionė į Biržus

2015 04 10 - choras dalyvavo I tarptautiniame J.Naujalio chorų festivalyje - konkurse (II ture choras įvertintas aukso diplomu ir III vieta)

2015 04 12 - "Saluto" dainavo XVI tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje "Džiūgaukim... Aleliuja", skirtame Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčios atšventinimo ir parapijos atkūrimo 25-čiui (skambėjo R.Martinkėno Mišios šv. Pranciškaus Ksavero garbei, atliktos kartu su merginų choru "Lyra" (vad. Asta Miknienė) bei vaikinų grupe (vad. R.Martinkėnas), solistais ir instrumentiniu ansambliu)

2015 05 10 - draugystės koncertas KTU III rūmuose su chorais "Lingmara" (Didžioji Britanija), "Absolventas"

2015 05 13 - choras susitiko su japonų kompozitoriaus Yuki Ando operos "Sempo Sugihara. Vilties sakuros" atlikėjais - autoriumi, choru ir solistais

2015 07 02-10 - "Saluto" kelionė į Angliją

2015 12 27 - "Didysis Kalėdinis Reviu" Kauno arkikatedroje bazilikoje

2015 12 29 - programa „Ir kas do naktis“ Kauno šv.Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje

2016 02 27 - 28  - Saluto stovyklavo pamėgtoje "Mockynėje", pasiruošimas konkursui Krokuvoje, neapsieita be smagios vakaronės...

2016 04 03 - koncertas Šilutėje evangelikų-liuteronų bažnyčios 90-čio ir jos fundatoriaus Hugo Šojaus gimtadienio proga (dalyvavo aktorius Dainius Svobonas)

2016 06 04 - kartu su kauniečiais ir miesto svečiais traukėme iš širdies Kauno dainų šventėje "Dainų pynė"

2016 06 09 - 16 - kelionė į Lenkiją. VII tarptautinis chorų konkursas "Cracovia Cantans" (II vieta)

2016 09 23 - Kauno įgulos karininkų ramovėje dalyvavome koncerte, skirtame Baltų vienybės dienai bei Gotfrido Ostermejerio 300-ioms gimimo metinėms

2017 03 04 - 05 - stovykla Mockynėje 

 2017 05 07 - XVIII tarptautinis sakralinės muzikos festivalis "Džiūgaukim...Aleliuja" ir Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso I turas Marijampolėje (I laipsnio diplomas, 92 balai)

2017 05 21 - dešimtmečio koncertas "Prasvydo" Kauno filharmonijoje

2017 10 15 -  Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso II turas (I laipsnio diplomas, 94 balai)

2018 02 16 - choras Saluto dalyvavo Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 - mečio minėjime - koncerte "Lietuva, brangi šalele", Kauno įgulos karininkų ramovėje.

2018 03 03 - 04 stovykla Mockynėje

2018 03 11 - Choro Saluto koncertas, skirtas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, Kurhauze, Birštone

2018 05 12 - Koncertas valstybės atkūrimo 100 - mečiui paminėti Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne, J. Basanavičiaus gimtinėje, Ožkabaliuose

2018 06 03 - Choras pasirodė šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje vyrų choro iš Norvegijos "Mannskoret varde" koncerto metu

2018 07 04 - 06 - Choras Saluto dalyvavo 100-mečio dainų šventėje "VARDAN TOS..."

2018 07 12 - 19 - koncertinė kelionė į Bulgariją

2018 11 11 - Juozo Gudavičiaus muzikos konkursas "Kur giria žaliuoja", Paįstryje, II-a vieta

2018 12 7 - 9 Krakow Advent &  Christmas Choir Festival, sidabro medalis

2018 12 28  - "Didysis kalėdinis koncertas" Kauno šv. Ap. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje

2019 02 16  - Pasirodymas Kauno įgulos karininkų Ramovėje kartu su Latvijos vyrų miškininkų choru "SILVICOLA"

2019 05 18 - koncertas šv. Sakramento bažnyčioje 

2019 06 01 - Kauno dainų ir šokių šventė "Lietuva brangi", Dainų slėnyje 

2019 06 19 - koncertas Juozo Gruodžio konservatorijos alumnų klubo suvažiavimo proga konservatorijos kieme

2019 07 03 - 09 - koncertinė kelionė į Norvegiją

2019 10 12 - Sakralinės muzikos festivalis "Regina angelis" Šiluvoje

2019 10 04 - Koncertas "Kaunas - Diuseldorfas: skambantys miestai"

2019 12 19 - Kalėdinės muzikos koncertas Kauno autobusų stotyje