Saluto Kalėdos

Kauno mišrus choras „Saluto“ 2015-tuosius metus užbaigė kalėdiniais koncertais. Dalyvauta "Didžiajame Kalėdiniame Reviu" Kauno arkikatedroje bazilikoje (2015 m. gruodžio 27 d.), pristatyta kalėdinė programa „Ir kas do naktis“ Kauno šv.Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje (2015 m. gruodžio 29 d.) bei Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje (2016 m. sausio 3 d.).

                      „Laiko tėkmėje nepajuntame, kaip ištirpsta Advento laikotarpis ir priartėjame prie didžiosios metų šventės – šventosios Kalėdų nakties. Ir kas do naktis! – jausmingai taria Maironis. Ir kas do naktis – pagalvojame, laukimą spinduliuojančių žvaigždžių tyloje jausdami didžiojo stebuklo artėjimą. Kalėdos - magiškas laikas, kai mūsų širdys tampa atviresnės ir imlesnės Meilei, Grožiui, Džiaugsmui. Ir pasaulis, rodos, nušvinta Viltimi ir Tikėjimu, kad ateitis bus gražesnė, lydima kalėdinio stebuklo šviesos. Tad neškime šią po šventosios Kalėdų nakties užgimusią šviesą ištisus metus“ – sveikindamas savo klausytojus su šv.Kalėdom, kvietė Kauno mišrus choras „Saluto“.