Jau saulelė vėl atkopdama...

“Jau saulelė vėl atkopdama...“ – skamba viltingai gruodžio mėnesio viduryje. Ankstoka? Nė kiek, nes saulės grįžimas prasideda Šviesos (šv.Liucijos - 12.13.) dieną. Ir Kristijonas Donelaitis čia vietoje, nes gruodžio 14d. 14val. Kauno miesto muziejaus Ryšių istorijos muziejuje skambės akordai pamažu įsibėgančio ateinančių metų renginių maratono, skirto šio lietuvių literatūros pradininko jubiliejinei 300 metų gimimo sukakčiai.

Kauno mišrus choras „Saluto“ kartu su Kauno miesto muziejumi paruošė programą „Ak, lietuvninkai, širdingi mano broleliai“ (K.Donelaitis), leidžiančią pažvelgti į sudėtingą ir margaspalvį Mažosios Lietuvos paveikslą, įvairiais laiko tarpsniais gairintą istorijos skersvėjų, tapytą skirtingų istorinių veikėjų, kintantį jame išblunkančiais ir naujai atsirandančiais etniniais atspalviais, inkrustuotą skirtingų kultūrų sluoksniais ir posluoksniais.

Kristijonui Donelaičiui yra skirta monumentalių muzikinių kūrinių, tarsi bandančių atspindėti jo didžią reikšmę lietuvių literatūrai ir kultūrai apskritai, tačiau choro „Saluto“ projektas šio kūrėjo jubiliejinei sukakčiai pasirinko smulkesniais muzikiniais pavyzdžiais nužymėtą kelią, vingiuojantį istoriniais laikmečiais, apžvelgiantį tas laiko erdves ir platumas, kuriose formavosi sąlygos mūsų literatūros pradininko veiklai ir darbams. Muzikinė kelionė prasideda XVIa. pavyzdžiais, garbingą vietą skiriant Martynui Mažvydui ir pirmai lietuviškai giesmei „Gyvenimą tas turės pašlovintą“, prasmingai atveriančiai koncerto programą.

Koncerto programoje nemažai dėmesio skiriama ir seniesiems Mažosios Lietuvos gyventojams prūsams – pagerbdami užmaršties skraiste apgobtą senąją baltų kalbą, choristai dainuos ir prūsiškai. Skambės ir lietuvininkų liaudies dainų pavyzdžiai, ir regiono kultūrą formavusių kraštą apgyvendinusių vokiečių autorių kūriniai. Kelionė istorinėmis epochomis, nužymėta daugiaplanės muzikinės kultūros apraiškomis pasieks ir mūsų dienas. Nepelnytai ilgą laiką tarsi užribyje buvęs Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros palikimas vis dažniau sulaukia atitinkamo kūrėjų, tyrėjų ir siekiančiųjų prikelti ją iš užmaršties dėmesio. Todėl skambės ir nūdienos autorių Valdžio Muktupavelo ir Giedriaus Kuprevičiaus kūrinių ištraukos. Chorui „Saluto“ talkins solistas Liudas Mikalauskas, Styginių kvartetas „Collegium“, koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ muzikos ansamblio „Ainiai“ instrumentinė grupė.

Programa neapsiribos vien muzika – skambės Karaliaučiaus krašto lietuvių visuomenės veikėjos poetės Rūtos Daujotaitės – Leonovos eilės, svečiuosis Dr. Napoleonas Kitkauskas, K.Donelaičio draugijos pirmininkas, Donelaičio memorialo Tolminkiemyje architektas, pristatysiantis kartu su žmona Laimute išleistą naują leidinį apie K.Donelaičio memorialą, architektai Marija Purvinienė ir dr. Martynas Purvinas, 2013 m. Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatai, Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas Sigitas Šamborskis.

Atėjančios K.Donelaičio jubiliejinės sukakties paminėjimai – ne vien šventinis reveransas didžiam lietuvininkui – lietuvių literatūros pradininkui, bet ir gilesni pasidairymai po Mažosios Lietuvos kraštą, jo istoriją ir nūdieną, praradimus ir atradimus.

 

Gražina Dainauskienė